Wij hebben de les en leermethodes (folders en posters) voor kinderen in ontwikkelingslanden gemaakt iov Nature for Kids.
Over Nature for Kids
Nature for Kids draagt bij aan een duurzame samenleving, door voorlichting te geven aan kinderen (7 – 13 jaar) in ontwikkelingslanden over het belang van natuur en natuurbeheer. We laten kinderen zien dat ze hun natuurlijke omgeving -en daarmee hun toekomst- zelf kunnen beïnvloeden. Zij zijn de helden die het voor elkaar krijgen iets in hun eigen omgeving te veranderen.

Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun levensonderhoud volledig afhankelijk van de natuur. Het natuurlijke evenwicht wordt echter ernstig verstoord door grootschalige ontbossing, stroperij en vervuiling. Hierdoor neemt de armoede toe, waardoor steeds meer mensen zich gedwongen zien om bijvoorbeeld te gaan kappen of stropen om in hun levensonderhoud te voorzien. Een vicieuze cirkel die de toekomst van mens en natuur in ontwikkelingslanden ernstig bedreigd.

Nature for Kids werkt door middel van een innovatieve en interactieve leermethode, kortweg samen te vatten als Education through Entertainment. De kern van deze methode zijn korte speelfilms met kinderen in de hoofdrol, die deel uitmaken van een eenvoudig maar compleet lespakket waarmee op lagere scholen in ontwikkelingslanden wordt gewerkt.

Donateur worden
Postbus 1094, 1270 BB Huizen, Tel: 035 5235 666
Email: info@natureforkids.nl
CoC/KvK Tiel no.11054663
Rabobank 38.71.48.809 t.n.v. Nature for Kids

Lees meer op natureforkids.nl

Logo FSC

MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent voor ons bewust omgaan met mens, (dier) en planeet. Daar zijn we elke dag mee bezig. We gaan zelfs verder: we hebben de 3 P’s van MVO aangevuld met misschien wel de belangrijkste P. De P van Plezier. Die laatste P maakt dat mensen zich willen bekommeren om People en Planet. Zonder people en planet geen profit. Daarom steunen ook wij een aantal goede doelen en werken we bewust met duurzame, herbruikbare en energievriendelijke materialen. Zoals LED-verlichting bij lichtreclame en FSC-papier voor drukwerk.